Η εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών, Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, « ο Λιθοξόος»
προσκαλεί όλους τους συμπατριώτες/ σες μας Πετρωτιώτες (κατοίκους ή μη Πετρωτών, μετανάστες), την 11η Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10η πρωινή στο Συνεδριακό κέντρο Πετρωτών για ενημέρωση γύρω από την πορεία της εταιρίας και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του πρωτοποριακού αυτού εγχειρήματος του χωριού.

ανακοίνωση - πρόσκληση

ανακοίνωση – πρόσκληση

Κατηγορίες: Νέα