«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
Άρθρα

Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2020

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 40, ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της κρίσης του κορονοϊού Διαβάστε περισσότερα…

Άρθρα

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) 29.131,37 τ.μ στη θέση «Παλιοκλήσι», Διαβάστε περισσότερα…