Νέα

Γνωστοποίηση έναρξης διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δύο δημόσιους λατομικούς χώρους βιομηχανικού ορυκτού έκτασης 60.612,916 τ.μ. και 96.152,00 τ.μ. αντίστοιχα στην περιοχή της Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου.

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com     Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει τη γνωστοποίηση έναρξης διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δυο δημόσιους λατομικούς χώρους βιομηχανικού ορυκτού. Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε ότι προτιθέμεθα να κάνουμε έναρξη της Διαβάστε περισσότερα…