Υπάρχουν αυθεντικές μαρτυρίες, για το ζεόλιθο, από μεταφερόμενες από γενεά σε γενεά ιστορίες και εμπειρίες ότι:

  1. Τα κοπάδια των βοσκών που έβοσκαν, την άνοιξη, σε περιοχές με κοιτάσματα ζεόλιθου (τότε ήταν άγνωστος ακόμα ο ζεόλιθος και η χρησιμότητά του στην κτηνοτροφία και στις καλλιέργειες_ είχαν καλύτερες αποδόσεις και πολύ πιο εύγευστο γάλα
  2. Οι αποδόσεις των χωραφιών, σπαρμένων με διάφορα αγροτικά προϊόντα (δίπλα η μέσα σε περιοχές με ζεόλιθο) ήταν σε σύγκριση με άλλες περιοχές πιο υψηλές και ποιοτικά, ασύγκριτα, καλύτερες.
  3. Οι μανάδες και οι γιαγιάδες μας έπλυναν τα ρούχα τους σε πηγές που τα νερά τους έρχονταν μέσα από πετρώματα ζεόλιθου με τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα που θα ζήλευαν και τα καλύτερα λευκαντικά που κυκλοφορούν σήμερα.
  4. Τα πόσιμα νερά αυτών των πηγών που έρχονταν μέσα από πετρώματα ζεόλιθου είχαν και έχουν μια μοναδικότητα. Είναι πολύ εύγευστα και έχουν έναν ιδιαίτερο χρωματισμό.
  5. Οι κοπέλες λούζονταν σε αυτά τα νερά και το αποτέλεσμα ήταν όμορφα και υγιή μαλλιά που θα ζήλευαν οι σημερινές κυρίες.

zeolithos-petrwtwn-0-3mm