ανακοίνωση - πρόσκληση
Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών, Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, « ο Λιθοξόος» προσκαλεί όλους τους συμπατριώτες/ σες μας Πετρωτιώτες (κατοίκους ή μη Πετρωτών, μετανάστες), την 11η Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10η πρωινή στο Συνεδριακό κέντρο Πετρωτών για ενημέρωση γύρω από την πορεία της εταιρίας και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς Διαβάστε περισσότερα…