Ζεόλιθος Πετρωτών «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» Πετρωτά Α.Β.Ε.Ε.
Νέα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 41, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ. Διαβάστε περισσότερα…