logo-icon

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε
«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640
email : zeolithospetroton@gmail.com

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»

Στα Πετρωτά, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Αυγούστου του έτους 2018 και ώρα 10 μεσημβρινή, συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1: Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλησθείσας χρήσης 2017.
2: Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2017 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2017.
3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλησθείσα χρήση 2017.
4: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβούλιου.
5: Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6: Διανομή κερδών και μερισμάτων.
7: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
8: Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, βάση του καταστατικού που καλύπτει τα 3/5 του μετοχικού κεφαλαίου και μετά την ανάγνωση των πεπραγμένων του Δ.Σ. (Θέμα Πρώτο) προέκυψαν, έπειτα από συζήτηση επί όλων των θεμάτων, τα εξής.

Θέμα Δεύτερο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2017, των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα Τρίτο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλησθείσα χρήση 2017.

Θέμα Τέταρτο: Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2021 ήτοι μέχρι 31/08/2022 όπως παρακάτω:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ
2)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ
4)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΝΙΔΗΣ
5)ΜΠΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
6)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΝΙΔΗΣ
7)ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σε σώμα στις 13/8/2018 και έπειτα από ψηφοφορία εξέλεξαν Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ, Αντιπρόεδρο τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, Μέλη τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΙΑΚΟΥΔΗ, τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝΙΔΗ, τον ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΙΚΙΔΗ και Αναπληρωματικά μέλη τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΝΙΔΗ και τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗ. (Τα αναπληρωματικά μέλη θα αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση παραίτησης τακτικού μέλους).

Θέμα Πέμπτο: O πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση δεν υποχρεούται να εκλέξει ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2018 διότι σύμφωνα με την έναρξη ισχύος του νόμου 4336/2015 έχει καταργηθεί το άρθρο 46 του Ν.3604/2007 για τον ορισμό ελεγκτών ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες .

Θέμα Έκτο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην γίνει διανομή κερδών και μερισμάτων διότι κατά τη χρήση του 2017 η εταιρία δεν παρουσίασε κέρδη.

Θέμα Έβδομο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων καθώς και με την εγγραφή νέων μετόχων.

Θέμα Όγδοο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ. Σ. Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε
«ο Λιθοξόος»

Κατηγορίες: Νέα