Άρθρα

Έγκριση Τεχνικής Μελέτης στη θέση «Σκάλες το Ρέμα»

  ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει την έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ζεολίθου), σε δημόσια έκταση 30.148,03 m2, στη θέση «Σκάλες–Το Ρέμα» της Τ.Κ. Πετρωτών της Δ.Ε. Τριγώνου του Διαβάστε περισσότερα…