Άρθρα

Έγκριση Τεχνικής Μελέτης στη θέση «Σκάλες το Ρέμα»

  ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει την έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ζεολίθου), σε δημόσια έκταση 30.148,03 m2, στη θέση «Σκάλες–Το Ρέμα» της Τ.Κ. Πετρωτών της Δ.Ε. Τριγώνου του Διαβάστε περισσότερα…

Άρθρα

Έγκριση Τεχνικής Μελέτης στη θέση «Παλιοκλήσι»

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει την έγκριση τεχνικής μελέτης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθου), σε ιδιωτική έκταση 29.131,37 τ.μ., στη θέση «Παλιοκλήσι» της Τ.Κ. Πετρωτών της Δ.Ε Τριγώνου του Δήμου Διαβάστε περισσότερα…

petrwta
Άρθρα

Εργασίες Αποκατάστασης στη θέση ΚΜ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021 η εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. ¨Ο Λιθοξόος» με αίσθημα απόλυτης ευθύνης προς το περιβάλλον πραγματοποίησε φυτοκομικές εργασίες για την περιβαλλοντική και οπτική αποκατάσταση της θέσης Κ.Μ. έκτασης 60.612,916 τ.μ.. Διαβάστε περισσότερα…

«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
Άρθρα

Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2020

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 40, ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της κρίσης του κορονοϊού Διαβάστε περισσότερα…

Άρθρα

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) 29.131,37 τ.μ στη θέση «Παλιοκλήσι», Διαβάστε περισσότερα…

«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
Άρθρα

Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 38, ανακοινώνει την απόφαση διενέργειας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία, Διαβάστε περισσότερα…