Άρθρα

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) 29.131,37 τ.μ στη θέση «Παλιοκλήσι», Διαβάστε περισσότερα…

«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
Άρθρα

Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 38, ανακοινώνει την απόφαση διενέργειας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία, Διαβάστε περισσότερα…

«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
Νέα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 33, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας την 10η Αυγούστου, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 πμ. Διαβάστε περισσότερα…

Νέα

Γνωστοποίηση έναρξης διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δύο δημόσιους λατομικούς χώρους βιομηχανικού ορυκτού έκτασης 60.612,916 τ.μ. και 96.152,00 τ.μ. αντίστοιχα στην περιοχή της Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου.

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com     Η Εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. « ο Λιθοξόος » ανακοινώνει τη γνωστοποίηση έναρξης διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δυο δημόσιους λατομικούς χώρους βιομηχανικού ορυκτού. Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε ότι προτιθέμεθα να κάνουμε έναρξη της Διαβάστε περισσότερα…

zeolithos-petrwtwn-0-3mm
Νέα

Έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στην θέση «Κ.Μ.» Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com     Μετά από συνεχείς προσπάθειες με τήρηση όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών εξεδόθη έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), προς διαπίστωση ύπαρξης Βιομηχανικού Ορυκτού (Ζεολίθου), Διαβάστε περισσότερα…

zeolithos-petrwtwn-0-3mm
Νέα

Έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στην θέση «Σκάλες – Το Ρέμα», Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com   Μετά από συνεχείς προσπάθειες με τήρηση όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών εξεδόθη έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), προς διαπίστωση ύπαρξης Βιομηχανικού Ορυκτού (Ζεολίθου), σε Διαβάστε περισσότερα…

ανακοίνωση - πρόσκληση
Νέα

Ανακοίνωση – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΤηλ . 2556044029 κιν. 6981200640email : zeolithospetroton@gmail.com   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε. «ο Λιθοξόος» ανακοινώνει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως πάρθηκε ομόφωνα από τους μετόχους της την 11 η και 12 η Αυγούστου 2018, για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με τη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από
«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
Νέα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640 email : zeolithospetroton@gmail.com   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» Στα Πετρωτά, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Αυγούστου του έτους 2018 και ώρα 10 μεσημβρινή, συνήλθαν σε Διαβάστε περισσότερα…

ανακοίνωση - πρόσκληση
Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών, Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, « ο Λιθοξόος» προσκαλεί όλους τους συμπατριώτες/ σες μας Πετρωτιώτες (κατοίκους ή μη Πετρωτών, μετανάστες), την 11η Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10η πρωινή στο Συνεδριακό κέντρο Πετρωτών για ενημέρωση γύρω από την πορεία της εταιρίας και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς Διαβάστε περισσότερα…